PROBRALI JSME

MATEMATIKA: 

Zlomky


Angličtina : 

9. Lekce - My free time

Vlastivěda: 

Učíme se Přemyslovce  a začínáme si povídat a učit se o Karlu IV

Přírodověda:

Rostliny

Jazyk český : 

Duben, květen: 

Slovesa

Čteme knihu: Lovci mamutů