PROBRALI JSME

MATEMATIKA: 

Písemné násobení.


Angličtina : 

 7. lekce SCHOOL ( budeme se učit předměty a hodiny )

Vlastivěda: 

Začínáme učebnici č. 2. a tady se budeme učit o HISTORII, Příchod Slovanů, Sámova říše. 

Přírodověda:

Rostliny

Jazyk český : 


Leden, únor a březen :


Podstatná jména - rod mužský, ženský a střední.

Procvičujeme pravopis I, Y

Čteme knihu : Astrid Lingnerová - Děti z Bullerbynu